♦ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुले पनि सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छन भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी वातावरणीय प्रदूषण हुन नदिन वातावरण संरक्षण गर्ने ।
♦ आपतकालिन समयमा बाढी पैरो आगलागि जस्ता प्रकोप जन्य घटनाको न्यूनिकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्ने ।
♦ कृषि उत्पादन बढाउन र बाली विकास तथा फलफूल सम्बन्धी तालिमहरुको व्यवस्था गर्दै दिगो विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
♦ नेपालका अपाङ्गता भएका (शारीरिक,दृष्टि,वहिरा,वौद्धिक अपाङ्गता¬) व्यक्तीहरुको हक, हित र अधिकारको सुरक्षा एवं सम्बद्र्धन, स्वास्थ्य सुधारका लागि भए गरेका संबैधानिक प्रावधान,ऐन कानून नियमसम्बन्धी विविध जानकारीहरु समयानुकूल संशोधन गर्न,गराउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
♦ अपाङ्ग मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गर्दै अपाङ्ग नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने कानूनी मान्यतालाई पालना गराउन नेपाल सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने ।
♦ अपाङ्गता भएकै आधारमा मानवअधिकारबाट वञ्चित गरिने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक सुविधा र विभिन्न अवसरहरुबाट वञ्चित गरिने अमानवीय त्यस्ता व्यवहारलाई मानवोचित ढंगले निरुत्साहीत गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई सामाजिकिरण गर्दै समाजको मुलप्रवाहमा समाहित गर्ने ।
♦ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई समान शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक,सास्कृतिक र बौद्धिक रुपले समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने, गराउने ।
♦ पिछडिएका जनजाति, सडक बालबालिका एवं अन्य वालवालीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक तालिम एवं पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्ने ।
♦ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई खेलकुदमा संलग्न गराउनकोे लागि विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
♦ देशभित्र र देश बाहिर रहेका मानव अधिकार सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अन्य व्यक्तिहरुको हक, हित र अधिकारका लागि कार्यरत संघ÷संस्थाहरुसँग भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने ।
♦ अपाता भएका व्यक्तीहरुको हक अधिकारको विषयमा अध्ययन, अन्वेषण गरी यस सम्बन्धमा बुलेटिन, समसामयिक प्रकाशन जस्ता मुद्रित सामग्रीको प्रकाशन गर्ने, फिल्म, क्यासेट, सार्वजनिक प्रवचन, गोष्ठी इत्यादि कार्यहरु गर्ने तथा प्रचारको अन्य साधन रेडियो, टेलिभिजन आदिका माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रसारण गरी अपाङ्ग जनशक्ति परिचालन गर्ने÷ गराउने ।
♦ अपाङ्ग र पिछडिएका जनजाति, आदिवासीसँग सम्बन्धित पक्षहरुको स्वास्थ्य सुधारको लागि उपचारात्मक प्रवद्र्धनात्मक, पुनःस्थापनात्मक तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन सञ्चालन गर्ने । साथै उनीहरुको लोप हुन लागि रहेको संस्कृतिलाई जोगाई राख्न जनचेना जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
♦ निरक्षरतालाई कम गराउन औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
♦ बहिराहरुलाई सांकेतिक भाषा र नेत्रहीनहरुलाई ब्रेललिपिको माध्यमद्वारा शिक्षा प्रदान गर्न सरोकारवाला निकाएमा पहल गर्ने ।
♦ संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्ट एजेन्सीहरुद्वारा अपाङ्ग पक्षसँग सम्बन्धित अवधारणा अनुरुप र कानुनी प्रावधानहरुका बारेमा आमनागरिक लगायत राज्य र सरकार समक्ष जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने ।

Welcome to Dang

Like Us

Contact us

FORUM FOR HUMAN RIGHTS & DISABLE (FHRD) DANG ,NEPAL

GHORAHAI,DANG

WWW.FHRDDANG.ORG.NP

PH: (082) 561043

FAX: (082) 560091