• clientsmap.jpg
  • life-in-denver.jpg

संस्थाको पृष्ठभुमि

अपाङ्ग मानवअधिकार एवं सरोकार मञ्च नेपाल दाङ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु स्वयं मिलेर गठन गरेको एक गैर सरकारी संस्था हो । यस जिल्लामा रहेका सवै अपाङ्गगता भएका व्यक्तीहरुको नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सहित पुर्नस्थापना, रोजगारी, पहुँच, संरक्षण, सुरक्षा लगाएतका विविध अवधारणा सहित यो संस्था गठन गरीएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको यो संस्था २०५७ भाद्र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा द.नं. ३६२ मा विधिवत रुपमा दर्ता भई आफ्नो उदेश्य अनुरुप विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । यो संस्था समाजकल्याण परिषद काडमाण्डौ,राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ काडमाण्डौ,गैर सरकारी संस्था महासंघ दाङ, सि.बि.आर.राष्ट्रिय नेटवर्क काडमाण्डौ, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल काडमाण्डौ, गैर सरकारी संस्था जिल्ला समन्वय समिति दाङ,अपाङ्ग सञ्जाल दाङ,मानवअधिकार सञ्जाल दाङमा पनि आवद्ध छ । यस संस्थाले आफ्नो स्थापना काल देखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र पुर्नस्थापनाको लागि केन्द्रीय तहको मन्त्रालय एवं स्थानिय तहको जिविस, महिला वालवालिका कार्यालय, विभिन्न गाविस, नगरपालीका, जिल्ला शिक्षा,स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय एवं अन्तरष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु संग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले अपाङ्गता बाहेक स्थानिय शासन तथा सामुदायीक बिकास कार्यक्रम, सुशासन, विपद व्यवस्थान, जलवायू परिर्वतन, वजेट साक्षरता, सामुदायीक साक्षरता अभियान, वाढी पिडितहरुका लागि आपतकालीत राहात वितरण,सि.वि.आर.कार्यक्रम लगाएतका क्षेत्रहरुमा पनि कामहरु गर्दै आएको छ ।

READ MORE

Recent Works

Welcome to Dang

Like Us

Contact us

FORUM FOR HUMAN RIGHTS & DISABLE (FHRD) DANG ,NEPAL

GHORAHAI,DANG

WWW.FHRDDANG.ORG.NP

PH: (082) 561043

FAX: (082) 560091